Trộm 100 triệu đồng của chủ nhà đi mua Iphone, xe máy

Video
Biết chủ nhà cất giữ tiền trong ngăn kéo bàn máy vi tính, lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, Dũng đã hai lần đột nhập vào nhà mở ngăn kéo chiếm đoạt của bà Minh 100 triệu đồng.
Xem thêm