Trộm bẻ khóa xe máy trước cửa nhà

Video
Thấy xe máy dựng ở vỉa hè, tên trộm nhanh chóng bẻ khóa trong khi đồng phạm đứng ngoài cảnh giới.