Trộm loay hoay bẻ khóa xe SH không ai biết

Video
Loay hoay bẻ khóa chiếc xe SH, sau gần 4 phút, tên trộm đã lấy được xe rồi phóng mất.

VIDEO MỚI NHẤT