Tròn mắt với mô hình đồ chơi xếp giấy đầy sáng tạo của người Nhật

Video
Nghệ thuật gấp giấy Origami là những động tác vô cùng nhẹ nhàng và đòi hỏi sự tỉ mỉ của người gấp. Việc gấp giấy cũng chứng minh sự khéo léo của người gấp và những ai học cách gấp Origami có thể xem như là trò giải trí tuyệt vời, giúp cho thần kinh được giải tỏa, giảm stress.

VIDEO MỚI NHẤT