Tròn mắt xem đúc xoong nồi từ vỏ lon bia, nước ngọt

Video
Từ các loại phế liệu nhặt nhạnh trong năm, người dân ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) thuê anh Lâm Văn Đồng đến nhà đúc thành xoong, nồi để sử dụng.

VIDEO MỚI NHẤT