Trồng 900 triệu ha rừng có thể chống biến đổi khí hậu

Video
Việc trồng thêm diện tích rừng tương đương nước Mỹ có thể giúp hấp thụ 2/3 lượng carbon thải ra khí quyển.