Trồng bưởi da xanh thu gần 1 tỷ đồng mỗi năm

Video
Vườn bưởi da xanh rộng 3,2 ha của ông Chà, mỗi năm thu hoạch gần 8 tấn/ha, hiệu quả kinh tế tăng gấp nhiều lần so với trồng lúa.

VIDEO MỚI NHẤT