Trồng cam sạch thu gần 600 triệu mỗi năm

Video
Vườn cam của ông Trần Kim Phúng huyện Hải Lăng trồng theo phương pháp hữu cơ, mỗi ha đạt gần 40 tấn, thu lời gần 600 triệu đồng/năm.