Trồng hành ven biển lãi 200 triệu đồng mỗi năm

Video
Ông Trần Xuân Trung trồng 2.000 m2 hành ở ven biển huyện Ninh Hải, Ninh Thuận mỗi năm thu hoạch 5 lứa, lãi khoảng hai trăm triệu đồng.