Trồng lúa trên tường, công nghệ không thể tin nổi

Video
Công nghệ trồng lúa trên tường đến từ Israel, năng suất cao hơn và tiết kiệm hơn.