Trồng rau mồng tơi lá khổng lồ thu chục triệu mỗi tháng

Video
Gia đình bà Đặng Thị Cuối (Hà Nội) trồng 500 m2 rau mồng tơi giống Nhật, mỗi tháng thu nhập khoảng 30 triệu.

VIDEO MỚI NHẤT