Trồng sen trên đất ruộng

Video
Người dân huyện Hồng Ngự có thu nhập tốt khi chuyển hàng trăm ha đất ruộng trồng lúa sang trồng sen và kết hợp du lịch.