Trồng thành công lúa chịu mặn trên sa mạc ở Dubai

Video
Nhiều giống lúa chịu mặn được trồng thử nghiệm trên sa mạc ở Dubai cho sản lượng còn cao hơn sản lượng lúa trung bình của thế giới.