Trực thăng Ka-52 phóng loạt rocket 80mm

Video
Trực thăng Ka-52 phóng loạt rocket 80mm trong bài diễn tập hỗ trợ tấn công mặt đất tại khu huấn luyện ở Alabino gần Moscow, Nga.