Trực thăng tấn công AH-6 - vũ khí yêu thích của Lục quân Mỹ

Video
Máy bay AH-6 được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ vào năm 1980. Đến nay, đây vẫn là loại trực thăng tấn công chủ đạo của Lục quân Mỹ.

VIDEO MỚI NHẤT