Trùm màn bắt chôm chôm kiếm nửa triệu đồng mỗi ngày

Video
Người dân huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa dùng màn bắt chôm chôm về làm thực phẩm hoặc bán cho khách, mỗi ngày thu nhập 500 - 600 nghìn đồng.