Trung Quốc làm nông nghiệp không cần con người

Video
Hệ thống canh tác hoàn toàn tự động đang thử nghiệm tại Trung Quốc dùng những chiếc máy cày, máy cấy, máy thu hoạch... hoàn toàn không người lái.