Trung Quốc lần đầu tiên phóng thành công tên lửa đẩy từ mặt biển

Video
Tên lửa Trường Chinh 11 cất cánh từ bệ phóng trên biển Hoàng Hải, mang theo 2 vệ tinh thí nghiệm và 5 vệ tinh thương mại vào vũ trụ.