Trung Quốc niêm phong căn hộ có người về từ vùng dịch Vũ Hán

Video
Clip ghi cảnh niêm phong căn hộ có người trở về từ vùng dịch corona. Dòng chữ ở đây là “hộ có người từ Vũ Hán trở về, đề nghị không tiếp xúc”