Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế

Video
Tuân thủ luật pháp quốc tế cũng là ứng xử văn minh và có trách nhiệm mà tất cả các quốc gia, đặc biêt là Trung Quốc, một nước thành viên Hội Đồng bảo an Liên Hợp Quốc.
Xem thêm