Trung Quốc phóng 2 vệ tinh định vị Bắc Đẩu 3

Video
Ngày 15/10, Trung Quốc đã phóng 2 vệ tinh định vị Bắc Đầu 3 (BeiDou-3) lên quĩ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B (Long March-3B)