Trung Quốc phóng vệ tinh giúp dự báo động đất

Video
Vệ tinh Trương Hành 1 giúp các nhà khoa học theo dõi điện từ trường, sóng plasma và các hạt năng lượng cao liên quan đến động đất