Trung Quốc sắp hoàn thành cầu treo hai tầng dài 6,4 km

Video
Cầu treo bắc qua sông Trường Giang được thiết kế với tầng trên là đường 8 làn dành cho xe cộ và tầng dưới là đường sắt.