Trung Quốc thử nghiệm tàu điện một ray không người lái

Video
Tuyến Yungui là hệ thống tàu điện một ray không người lái đầu tiên được Trung Quốc phát triển và xây dựng.

VIDEO MỚI NHẤT