Trung Quốc thử nghiệm tên lửa siêu thanh Sky-2

Video
Trung Quốc thử nghiệm tên lửa siêu thanh Sky-2.