Trung Quốc xây cầu 1.300 tấn trong 43 giờ

Video
Trung Quốc đã xây dựng và hoàn thiện một cây cầu nặng 1.300 tấn trong vòng 43 giờ đồng hồ, phục vụ hơn 200.000 lượt phương tiện qua lại mỗi ngày.