Trung Quốc xây xong bệnh viện thứ 2 cho bệnh nhân corona trong 12 ngày

Video
Bệnh viện thứ 2 để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona mới - Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán đã được hoàn thành cấp tốc chỉ trong 12 ngày.