Trung Quốc xuất hiện 'Mặt Trời giả'

Video
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng gây ra bởi các tinh thể băng trong khí quyển tạo nên hai đốm sáng lớn nằm đối xứng hai bên Mặt Trời.