Trung tâm hành chính Đà Nẵng thay thế chai nhựa bằng thủy tinh

Video
Toàn bộ chai nhựa sử dụng trong các cuộc họp, hội thảo... tại trung tâm hành chính TP Đà Nẵng được thay thế bằng chai thủy tinh nhằm hạn chế rác thải nhựa.