Trung tâm thương mại bất ngờ sập trần, nước trút xuống thang cuốn như

Video
Một khoảng trần của trung tâm thương mại bất ngờ bị sập, một lượng lớn nước đổ ập xuống thang cuốn như thác