Trung tâm TP.HCM phát loa kêu gọi dân phòng chống bão Tembin

Video
Các loại xe tuyên truyền hôm nay đi khắp các khu vực ở trung tâm Sài Gòn kêu gọi người dân phòng chống cơn bão Tembin.