Trung tướng Hoàng Kông Tư: 'Người dân cần tỉnh táo với các phần tử xấu'

Video
Liên quan đến một số vụ gây rối vừa qua, Trung tướng Hoàng Kông Tư cho rằng, bên cạnh một số công nhân có trình độ thấp thì phần lớn là người có tiền án, tiền sự, không có việc làm.
Xem thêm