Trường đại học nào được xếp hạng tốt nhất Việt Nam?

Video
Đại học Quốc gia Hà Nội đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng đại học Việt Nam, đây là công bố của một nhóm chuyên gia độc lập sau khi thu thập số liệu, xây dựng bộ tiêu chí xếp hạng đại học.

VIDEO MỚI NHẤT