Trường học Hà Nội mênh mông nước, học sinh nghỉ dài hạn

Video
Nhiều trường học trong vùng ngập nước ở Chương Mỹ (Hà Nội) đã phải dừng việc giảng dạy, học sinh chưa xác định ngày đi học trở lại.