Trường quốc tế đặc biệt làm bằng tre ở Thái Lan

Video
Nằm tại thành phố Chiang Mai (Thái Lan), trường quốc tế Panyaden được làm bằng tre. Theo Business Insider, trường muốn học sinh thấm nhuần tư tưởng tôn trọng thiên nhiên.