Tự cách ly tại nhà như thế nào?

Video
Người tự cách ly cần tuyệt đối ở trong phòng riêng, uống thuốc theo chỉ dẫn, đồng thời theo dõi các triệu chứng xem có nặng lên hay nhẹ đi.