Tự chôn sống mình để tế Thượng Đế vì tin 3 ngày sau sẽ thành thần

Video
Sau khi được cảnh sát giải cứu, người đàn ông tự chôn sống mình để tế lễ Thượng Đế đã nguyền rủa cảnh sát vì anh ta đã không thể thành thần.