Tư liệu hiếm về cảnh ném bom xuống Nagasaki (1945)

Video
Tư liệu hiếm về cảnh ném bom xuống Nagasaki (1945)