Tự Long: Mong có nhân tố mới trong 'gia đình Táo quân'

Video
Đó là lời chia sẻ của Táo tinh thần Tự Long khi nói về quá trình tập luyện của anh em nghệ sĩ tham gia Táo quân 2016 cũng như 14 năm gắn bó của e-kíp 'nhà Táo'.