Từ nhà nghiên cứu 'lập dị' đến chủ nhân Nobel Vật lý 2019

Video
Phát hiện tiên phong về ngoại hành tinh của Didier Queloz và Michel Mayor từng vấp phải rất nhiều thách thức trước khi được mọi người công nhận.