Từ thầy giáo dạy sử thành đại tướng lừng danh

Video
TPO - Trước khi cầm quân ra trận, ông là thầy giáo dạy lịch sử. Những tinh hoa nghệ thuật cầm quân của các vị tướng tài trong lịch sử dân tộc kết hợp với yếu tố thời đại và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã làm nên một vị tướng khiến cả thế giới phải ngả mũ kính phục. Ông là đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Xem thêm