Từ Vũ Hán: Những câu chuyện yêu xa “đẹp như mơ” được viết nên bởi Covid-19

Video
Trong những câu chuyện yêu xa viết nên bởi dịch viêm phổi Vũ Hán, nhiều người không chỉ là tình nhân, mà còn là đồng chí cùng chung cuộc chiến chống Covid-19 nhưng lại ở những mặt trận khác nhau