Tục đốt lửa trước nhà trong đêm giao thừa

Video
Đến thời khắc giao thừa, hàng nghìn người dân xã Đồng Tiến cùng đốt những đống lửa trước nhà với ý nguyện cầu mong điều tốt lành trong năm mới.