Tướng Vịnh: Sẵn sàng mời báo chí Trung Quốc tiếp cận sự thật

Video
"Tôi cũng muốn một lần nữa mời truyền thông Trung Quốc cùng với các hãng truyền thông quốc tế khác ra khu vực Trung Quốc đặt hạ giàn khoan trái phép. Chúng ta đảm bảo an toàn, điều kiện tốt nhất cho họ tác nghiệp, đảm bảo cho họ tự do bình luận, đưa tin...", Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói.