Tuyệt chiêu buộc dây giày không cần dùng tay

Video
Chỉ với vài động tác lắc chân qua lại, anh chàng đã buộc dây giày vào nhau mà không cần dùng đến tay khiến những người chứng kiến phải ồ lên kinh ngạc.