Va chạm giao thông thanh niên một tay cầm dao, một tay 'phân trần' với CSGT

Video
Sau khi va chạm giao thông với người đi đường dẫn đến bị thương, nam thanh niên phân trần với CSGT khi trên tay đang cầm con dao.