Vạch mặt sư dỏm đi xin ăn lấy tiền mua dâm

Video
Nhiều người dân, nhất là các tín đồ Phật giáo luôn rất sẵn lòng cúng dường vì tin rằng đây là nhà sư “chính hiệu”. Nhưng ít người biết, những người này đích thực là “cái bang” chuyên nghiệp, đội lốt nhà sư để lừa tiền bá tánh.

VIDEO MỚI NHẤT