Vạch trần chiêu tăng trọng gà của dân buôn

Video
Để tăng trọng lượng 'ảo' cho gà, nhiều dân buôn nghĩ cách 'cưỡng bức' gà ăn... bánh đúc bằng cách nhét tới vài lạng bánh vào miệng gà.

VIDEO MỚI NHẤT