Vận công làm tắt ngọn nến cách 3m

Video
TPO - Zhang Feng (23 tuổi) đến từ Trịnh Châu, Trung Quốc đã làm chủ được một kỹ thuật kungfu độc đáo có tên là “Shaolin Sunshine Hand”.
Xem thêm