Cảnh sản xuất đồ đồng ở làng nghề hơn 200 năm

Văn hóa
Phú Lộc là làng nghề sản xuất đồ đồng duy nhất ở Khánh Hòa. Sản phẩm của làng xuất đi cả TP.HCM, Hà Nội.

VIDEO MỚI NHẤT